o zámku

Zámek Skřivaň se nachází v malebné vesničce Skřivaň u Rakovníka, v CHKO Křivoklátsko.

První zmínka o vsi je z roku 1355, v této době byla majetkem bratrů Kunešů ze Skřivaně. Další zmínka je z roku 1388, kdy byla ves rozdělena na dvě poloviny. Jednu polovinu vlastnil Hanek z Krakovce a druhou s tvrzí Bedřich ze Saběnic. Ves byla i nadále rozdělena ještě roku 1500, kdy jednu část vlastnil Purkart z Čichalova a druhou rakovnický měšťan Hynek Chodour z Lokte.

Ke spojení došlo opět až roku 1523, Hynkovým vnukem a velitelem vojsk Rakovnického kraje, Burjanem. Majitelé se zde pak v rychlém sledu střídali – Zikmund Chmelický z Hořetic, Jindřich Pětipeský z Chříče, Bohuslav Sekerka ze Sedčic a od roku 1572 Jan Chotek z Chockova (Chotkova ).

Tento rod vlastnil Skřivaň do roku 1592, poté ji koupil rytíř Ferdinand Ranšperk z Držkovic. To už byla tato tvrz značně zchátralá a tak Ferdinand Ranšperk přistoupil v letech 1596 – 1608 k její přestavbě na renesanční zámek. I přesto, že se Ferdinandův nejstarší syn Jan, aktivně účastnil stavovského povstání v letech 1618 – 1620, Ranšperkové pobělohorským konfiskacím unikli. V období třicetileté války není o zámku žádná zmínka. Další je až z roku 1690, kdy tvrz koupil František Öfferal z Tully. Roku 1748 koupila tvrz Marie Anna, kněžna z Fürstenberku, která ves připojila ke křivoklátskému panství. Fürstenberkům patřila Skřivaň až do první pozemkové reformy v roce 1921.

Od roku 2008 je na zámku naše ekologická farma